top of page
Well Lit-8816 (1).jpg

 WELL LIT 

English: Anders Duckworth (British/Swedish) and Daniel Persson (Korean/Swedish) throw the spotlight onto their experiences of the commodification of gendered identities. Duckworth and Persson explore how fashion, media and social politics create the dictionary for demarcating our identities and how the commodification of gender sits with individual experience. Looking at the way that our culture imposes assumed behaviours, Well Lit is an investigation tapping into the discourse and performance of gender to subvert and blur the boundaries between our off and on stage selves.  A collage of music and image, influenced by cabaret and popular culture, Well Lit investigates the politics of performance and the body. In a shifting dialogue that subverts expectations, Duckworth & Persson turn lighting a show into a dark comedic piece of dance and theatre.

WELL LIT is not about educating or making political statements about something that the duo regards as part of their authentic selves but is rather an invitation into their wardrobe of doubt, frustration, questioning and hope. 

The title is open for interpretation but could mean "to be aware/knowledgeable", "to look good" or just "The WELL is LIT". 

WELL LIT - OFFICIAL TRAILER

Summerresidency in Lund, 2019 - Short documentary

Work-in-progress of extracts at Choreodrome 2019, The Place

Svenska: Anders Duckworth (Brittisk/Svensk) och Daniel Jeremiah Persson (Koreansk/Svensk) riktar spotlighten mot deras personliga erfarenheter av kommodifiering av deras (inter)kulturalitet och könsidentiter. Duckworth&Persson utforskar hur mode, media och socialpolitik skapar ett lexikon som avgränsar våra identiteter eller formar sociala regler och hur köns kommodifieringen egentligen tillhör den individuella erfarenheten. Genom att se till hur vår kultur påtvingar antagna beteenden är WELL LIT ett utforskande och förkroppsligat samtal kring genus och kulturell tillhörighet som suddar ut linjerna mellan vårt performativa och verkliga jag.
Föreställningen, som är ett kollage av dans, bildkonst, kostym, ljud- och ljusdesign influerat av populär kultur, ifrågasätter politiken bakom ‘performance’ och kroppen. I en skiftande dialog som överraskar och skakar om förväntningar, omvandlar Duckworth&Persson belysningen av en glittrande show till en dansteater som andas mörk komedi.
WELL LIT handlar inte om ett tillrättavisande eller att göra politiska statements av det som för Duckworth & Persson enbart handlar om deras fundamentala varande utan är en inbjudan in i deras garderob av tvivel, frustration, ifrågasättande och hoppfullhet.

Föreställningens titel  är öppen för tolkning kan syfta på exempelvis “att vara medveten/intelligent”, “att se bra ut” eller direkt översatt “Brunn/Väl Upplyst”. 

CREDITS

Choreography / Performance
: Anders Duckworth & Daniel Jeremiah Persson

 

Costume Design: Leonie Tschapalda & Kit Hinchcliffe

Set Design: Kit Hinchcliffe

Lighting Design: Seth Rook Williams

Sound Composition / Music: Camille Marchadour

 

Dramaturgy: Sally O'Neill

Photography: Coyote Productions


____________________________
Duration: approx. 60 minutes

Premiered: 21 - 22 June 2020 at Dansstationen, Palladium

 

lottery_Logo_Black RGB.png
sicoma2_il.jpg
Polykemi_logo_liggande_blå.png
bottom of page